"Нээлттэй шүүх" танхим

Онлайн туслах

Та дээрх зурган дээр дарж мэдээлэл лавлагааны ажилтантай шууд холбогдон асууж тодруулах зүйлээ лавлана уу.

Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны

шүүхийн Тамгын хэлтсийн даргын

2011 оны сарын -ны өдрийн тоот

тушаалын 1-р хавсралт

жолоочийн ажлын байрны тодорхойлолт

“А” Нийтлэг үндэслэл

Байгууллагын нэр

Нэгжийн нэр

Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Шүүхийн тамгын хэлтэс

Ажлын байрны нэр

Ангилал

Зэрэглэл

Дугаар

Жолооч

Төрийн үйлчилгээ

ТҮ-3

4

Шууд харъяалагдах ажлын байр /албан тушаал/

Шууд харьяалах ажлын байр

/албан тушаал/

Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн тамгын хэлтсийн дарга

үгүй

Ажлын байрны зорилго

Шүүхийн хараат бус байдал, шүүхийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх

Ажлын байрны үндсэн зорилт

Захиргаа, аж ахуйн хэрэгцээнд автомашинаар саадгүй үйлчлэх, хариуцсан автомашины бүрэн бүтэн байдлыг хариуцаж, найдвартай ажиллагааг хангах

“Б” Ажлын байрны гол үйл ажиллагааны стратеги, бүтэц.

Гол үйл ажиллагаа

-Жолоочийн ажлыг дүгнэж тодорхойлох, ур чадварын нэмэгдлийг тогтоохдоо: Өөрийн эзэмшсэн автомашиныг албан ажилд ямагт бэлэн байдалд байлгаж, осол зөрчил гаргахгүй ажилласныг үндэслэхийн зэрэгцээ түүний техникийн мэдлэг, дадлага, шинэ санаачилга, овсгоо самбаа, үүрэгт ажилдаа үнэнчийн баталгаа, эрүүл мэнд гэсэн үзүүлэлийг үндэс болгоно,

-Сар бүрийн 30-нд замын хуудас болон дагалдах хуудсыг санхүүд өгч шатахууны болон бусад тооцоо хийж байх,

-Автомашиныг автогражид тавих бүрдээ жижүүрт машиныг дагалдах эд зүйлийн хамт жагсаалт гарган хүлээлгэн өгч, хүлээн авдаг бүртгэлийг тогтмол хөтөлж, гарсан зөрчлийг тухай бүрт нь гражийн болон удирдлагад мэдэгдэж шийдвэрлүүлж байх,

-Автомашины эвдрэл гэмтэл бүрт техникийн комиссоор акт тогтоолгож батлуулсан байх,

-Эзэмшсэн автомашин бүрт тохирсон улирлын техникийн үйлчилгээг тогтмол хийсэн байх,

-Жолооч нь өөрийн эзэмшсэн автомашинд техникийн 1,2-р үйлчилгээг тогтмол хийж дотор гадна талыг цэвэр үзэмжтэй байлгахын гадна дулаалга, түгжээ цоожтой болгох ажлыг хариуцаж хийсэн байх,

-Ажил үйлчилгээний үед осол эндэгдэлгүй ажиллах, граж, зогсоолын ариун цэвэрч байдал, гал усны аюулаас сэргийлэхэд мэргэжлийн талаас шаардагдах бүх зүйлийг биелүүлнэ,

-Өөрийн буруугаас осол эндэгдэлд орсон үед учирсан материалын хохирлыг бүрэн хариуцна,

-Хэрэглэгч бүрээр тооцооны хуудсыг тухай бүр нь бөглүүлж гарын үсэг зуруулах,

-Удирдлагын зөвшөөрөлгүйгээр бусдад үйлчлэх, хувийн ажилд явахыг хориглоно.

Харилцах обьект /хүрээ, уялдаа холбоо/

 

а)Байгууллагын дотор

б)Гадна талд

 

*Шүүхийн ерөнхий шүүгч, шүүгч, тамгын хэлтсийн дарга

*бусад

 

Ажлын эцсийн үр дүнгийн талаар ажил эрхлэгчийн хүлээх хариуцлага

Үйл ажиллагааны үр дүнгийн талаар удирдан ажиллаж байгаа тамгын хэлтсийн өмнө хариуцлага хүлээнэ.

 

“В” Ажлын байранд тавигдах шаардлага, нөхцөл

Ерөнхий шаардлага

Боловсрол

бүрэн дунд

Мэргэжил

Жолооч

Туршлага

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

Ур чадвар

A,B;C,D ангилалтай байх

Тусгай шаардлага

Ажлын байрны нөөц хэрэгсэл

Санхүү

Эд хөрөнгө

Багаж, тоног төхөөрөмж, утас

Хүн хүч

Бусад

Ажлын байрны нөхцөл

Хэвийн

Албан ажлын онцгой нөхцөл

Шаардлагатай үед илүү цагаар ажиллах

Тус тусын ажлын онцлог ажиллагааг ажил үүргийн нэмэлт хуваарийн дагуу зохицуулна.

Ажлын байрны тодорхойлолт гаргасан

Зөвшөөрсөн

Үндэслэл, мэргэшлийн багийн бүрэлдэхүүн

Он, сар, өдөр

Эрх бүхий албан тушаалтан

-Монгол улсын Шүүхийн тухай хууль

-Төрийн албаны тухай хууль

-Хөдөлмөрийн тухай болон бусад хуулиар

2011 оны 5 дугаар сарын 18ы өдөр

Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Тамгын хэлтсийн дарга

А.Насандэлгэр

Цахим сан

Анхан шатны шүүхүүдэд

Шударга ёсны тунхаг

Youtube channel

888888888888888888ttttttttttttttttttt

Та манай шүүхийн талаар видео мэдээллийг энд дарж авна уу

Facebook

Манай хуудсанд зочлоорой.

Twitter

Twitter-т биднийг дагаарай.

Mozilla Firefox

Манай сайтыг алдаагүй зөв үзье гэвэл Mozilla Firefox тохиромжтой. Хэрвээ татаж авах бол дээрх зурган дээр дарна уу!

Зургийн цомог

Хайх

Сайтын хандалт

Өнөөдөр
Долоо хоногт
Энэ сард
Нийт
676
1603
24967
357488