"Нээлттэй шүүх" танхим

Онлайн туслах

Та дээрх зурган дээр дарж мэдээлэл лавлагааны ажилтантай шууд холбогдон асууж тодруулах зүйлээ лавлана уу.

Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны

шүүхийн Тамгын хэлтсийн даргын

2011 оны сарыг -ны өдрийн тоот

тушаалын 1-р хавсралт

САНТЕХНИКИЙН СЛЕСАРИЙН АЖЛЫН

БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

“А” Нийтлэг үндэслэл

Байгууллагын нэр

Нэгжийн нэр

Захиргааны хэргийн давж заалдах

шатны шүүх

Шүүхийн тамгын хэлтэс

Ажлын байрны нэр

Ангилал

Зэрэглэл

Дугаар

Сантехникийн слесарь

Төрийн үйлчилгээ

ТҮ-3


Шууд харъяалагдах ажлын байр /албан тушаал/

Шууд харьяалах ажлын байр

/албан тушаал/

Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн тамгын хэлтсийн дарга

Сантехникийн слесар

Ажлын байрны зорилго

Шүүхийн хараат бус байдал, шүүхийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх

Ажлын байрны үндсэн зорилт

Шүүхийн барилгын дулаан хангамж, цэвэр бохир усны системийн найдвартай, хэвийн үйл ажиллагааг хангах ажлыг зохион байгуулах


“Б” Ажлын байрны гол үйл ажиллагааны стратеги, бүтэц.

Гол үйл ажиллагаа

-Шүүхийг дулаанаар хангах асуудал, сантехникийн их болон урсгал засварын ажлыг хариуцан гүйцэтгэх, зохион байгуулах,

-Шүүхийн сантехникийн шугам, сүлжээ, узель, болон бусад тоног төхөөрөмж, усны даралтын хэмжүүр /термоемтр/-ийг байнга шалгаж засвар үйлчилгээ, баталгаажуулах ажлыг гүйцэтгэх,

-Сантехникийн засварын өрөөг тохижуулах, багаж хэрэгслээр хангах,

-Сантехникийн их болон урсгал засварын ажлын төлөвлөгөө /график/ гаргаж батлуулах, биелэлтийг хангах

- Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэмтэй танилцаж мөрдөж ажиллах,

-Слесарь нарт тамгын хэлтсээс олгосон ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэлд /багаж/ хяналт тавих,

-Галын аюулгүй байдлыг хангах, хяналт тавих,

-Шүүхийн бойлерын ус шахах цахилгаан моторын урсгал засварыг цаг тухайд нь хийж байх,

-Дулааны болон цахилгааны тоолуурын заалтыг өдөр бүр рапортын дэвтэрт бичүүлж шалгаж байх,

Харилцах обьект /хүрээ, уялдаа холбоо/

а)Байгууллагын дотор

б)Гадна талд

*Шүүхийн ерөнхий шүүгч, шүүгч, тамгын хэлтсийн дарга

*бусад

Ажлын эцсийн үр дүнгийн талаар ажил эрхлэгчийн хүлээх хариуцлага

Үйл ажиллагааны үр дүнгийн талаар удирдан ажиллаж байгаа тамгын хэлтсийн өмнө хариуцлага хүлээнэ.

“В” Ажлын байранд тавигдах шаардлага, нөхцөл

Ерөнхий шаардлага

Боловсрол

Дээд, тусгай дунд

Мэргэжил

Механик, сантехникийн слесарьч

Туршлага

Мэргэжлээрээ 10-аас доошгүй жил ажилласан байх

Ур чадвар

Техник, цахилгаан, дулааны зохих мэдлэгтэй байх

Тусгай шаардлага


Ажлын байрны нөөц хэрэгсэл

Санхүү


Эд хөрөнгө

Багаж, техник, хэрэгсэл, утас

Хүн хүч


Бусад


Ажлын байрны нөхцөл

Хэвийн

Албан ажлын онцгой нөхцөл

Шаардлагатай үед илүү цагаар ажиллах

Тус тусын ажлын онцлог ажиллагааг ажил үүргийн нэмэлт хуваарийн дагуу зохицуулна.

Ажлын байрны тодорхойлолт гаргасан

Зөвшөөрсөн

Үндэслэл, мэргэшлийн багийн бүрэлдэхүүн

Он, сар, өдөр

Эрх бүхий албан тушаалтан

-Монгол улсын Шүүхийн тухай хууль

-Төрийн албаны тухай хууль

-Хөдөлмөрийн тухай болон бусад хуулиар

2011 оны 5 дугаар сарын 18ы өдөр

Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Тамгын хэлтсийн дарга

А.Насандэлгэр

Цахим сан

Анхан шатны шүүхүүдэд

Шударга ёсны тунхаг

Youtube channel

888888888888888888ttttttttttttttttttt

Та манай шүүхийн талаар видео мэдээллийг энд дарж авна уу

Facebook

Манай хуудсанд зочлоорой.

Twitter

Twitter-т биднийг дагаарай.

Mozilla Firefox

Манай сайтыг алдаагүй зөв үзье гэвэл Mozilla Firefox тохиромжтой. Хэрвээ татаж авах бол дээрх зурган дээр дарна уу!

Зургийн цомог

Хайх

Сайтын хандалт

Өнөөдөр
Долоо хоногт
Энэ сард
Нийт
201
5265
28629
361150