"Нээлттэй шүүх" танхим

Онлайн туслах

Та дээрх зурган дээр дарж мэдээлэл лавлагааны ажилтантай шууд холбогдон асууж тодруулах зүйлээ лавлана уу.

Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны

шүүхийн Тамгын газрын даргын 2014 оны

01 сарын 21-ний өдрийн 04 тоот

тушаалын хавсралт

 

ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ

ШҮҮХИЙН САНТЕХНИКИЙН СЛЕСАРИЙН АЖЛЫН

БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

 

“А” Нийтлэг үндэслэл

 

Байгууллагын нэр

Нэгжийн нэр

Захиргааны хэргийн давж заалдах

шатны шүүх

Шүүхийн тамгын газар

Ажлын байрны нэр

Ангилал

Зэрэглэл

Цалингийн шатлал

Сантехникийн слесарь

Төрийн албаны тухай хуулийн 5.1.4

Төрийн үйлчилгээний албан тушаалтан

Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн 2013 оны 6 дугаар сарын 12-ны 08-р тогтоол   ТҮ-3

Тамгын хэлтсийн даргын 2014 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 01 дүгээр тушаалаар

ТҮ-3   1-5 шатлал  

Шууд харъяалагдах ажлын байр         /албан тушаал/

Шууд харъяалах ажлын байр

/албан тушаал/

Тамгын газрын дарга

Үгүй

 

Ажлын байрны

зорилго

Шүүхийн хараат бус байдал, шүүхийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах нөхцлийг бүрдүүлэх    

Ажлын байрны үндсэн

зорилт

Шүүхийн барилгын дулаан хангамж, цэвэр бохир усны системийн найдвартай, хэвийн үйл ажиллагааг хангах ажлыг зохион байгуулах

 

“Б” Ажлын байрны гол үйл ажиллагааны стратеги, бүтэц.

Гол үйл

ажиллагаа

-Шүүхийг дулаанаар хангах асуудал, сантехникийн их болон урсгал засварын ажлыг хариуцан гүйцэтгэх, зохион байгуулах,

-Шүүхийн сантехникийн шугам, сүлжээ, узель, болон бусад тоног төхөөрөмж, усны даралтын хэмжүүр /термоемтр/-ийг байнга шалгаж засвар үйлчилгээ, баталгаажуулах ажлыг гүйцэтгэх,

-Сантехникийн засварын өрөөг тохижуулах, багаж хэрэгслээр хангах,

-Сантехникийн их болон урсгал засварын ажлын төлөвлөгөө /график/ гаргаж   батлуулах, биелэлтийг хангах

- Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэмтэй танилцаж мөрдөж ажиллах,

-Слесарь нарт тамгын хэлтсээс олгосон ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэлд /багаж/ хяналт тавих,

-Галын аюулгүй байдлыг хангах, хяналт тавих,

-Шүүхийн бойлерын ус шахах цахилгаан моторын урсгал засварыг цаг тухайд нь хийж байх,

-Дулааны болон цахилгааны тоолуурын заалтыг өдөр бүр рапортын дэвтэрт бичүүлж шалгаж байх,

Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь гүйцэтгэх,

-бусад

 

Харилцах объект /хүрээ, уялдаа холбоо/

а)Байгууллагын дотор

б)Гадна талд

Шүүхийн ерөнхий шүүгч, шүүгч, Тамгын газрын дарга

бусад

Ажлын эцсийн үр дүнгийн талаар ажил эрхлэгчийн хүлээх хариуцлага

Хууль, дотоод журам, бусад дүрэм журамд заасныг баримтлана.

 

“В” Ажлын байранд тавигдах шаардлага, нөхцөл

 

Ерөнхий шаардлага

Боловсрол

Дээд, тусгай дунд

Мэргэжил

Механик, сантехникийн слесарьч

Туршлага

Мэргэжлээрээ 10-аас доошгүй жил ажилласан

байх

Ур чадвар

Техник, цахилгаан, дулааны зохих мэдлэгтэй байх

Тусгай шаардлага

 

 

Ажлын байрны нөөц хэрэгсэл

Цалингийн сүлжээ

Засгийн газрын 2012 оны 78 дугаар тогтоолын

9 дүгээр хавсралт ТҮ-3  

Эд хөрөнгө

Багаж, техник, хэрэгсэл, утас

Ажлын байрны нөхцөл

Хэвийн

- Шаардлагатай үед илүү цагаар ажиллах

- Шүүхийн байгууллагын онцлогыг харгалзан нэмэлт үүргийг тухай бүр гүйцэтгэх

 

Ажлын байрны тодорхойлолт гаргасан

Зөвшөөрсөн

Ажлын байрны тодорхойлолтыг гаргахад үндэслэсэн эрх зүйн баримтууд

Он, сар, өдөр

Эрх бүхий албан тушаалтан

-Монгол улсын Шүүхийн тухай

-Шүүхийн захиргааны тухай

-Төрийн албаны тухай

-Хөдөлмөрийн тухай болон

бусад хуулиар

 

2014 оны 01 дүгээр сарын 21ий өдөр

Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Тамгын газрын дарга      

А.Насандэлгэр              

 

Цахим сан

Анхан шатны шүүхүүдэд

Шударга ёсны тунхаг

Youtube channel

888888888888888888ttttttttttttttttttt

Та манай шүүхийн талаар видео мэдээллийг энд дарж авна уу

Facebook

Манай хуудсанд зочлоорой.

Twitter

Twitter-т биднийг дагаарай.

Mozilla Firefox

Манай сайтыг алдаагүй зөв үзье гэвэл Mozilla Firefox тохиромжтой. Хэрвээ татаж авах бол дээрх зурган дээр дарна уу!

Зургийн цомог

Хайх

Сайтын хандалт

Өнөөдөр
Долоо хоногт
Энэ сард
Нийт
1699
10336
8652
838594